Gianni Savelli

Venezia, La Fenice, 21 February 1962, Parutto, Pirino/Zambon, Gobbi, Marangoni, Maddalena, Pradelli (total 3)


Go Home