Athos Cesarini

Athos Cesarini sings Otello: Vieni, l'aula è deserta, with Antonio Manca Serra and Gino Sarri (Otello)
In RA format
I would like to thank Robert Schlesinger for the recording.

Go Home