Sjöberg — Lieder/Songs
I drömmen du är mig nära

 Björling, Jussi  
 Kåge, Nils