Hruby — Medleys
Från Strauss till Lehár

 Björling, Jussi snippet from this 90-minute (!!) operetta medley, with Hjördis Schymberg, Nella Valdi and Gösta Kjellertz