Giordani — Lieder/Songs
Caro mio ben

 Simonetta-Rangoni, Luigi