Åström — Lieder/Songs
I lyckans tempelgård

 Björling, Jussi